Schleifmitteltechnologie Schleifwalze

Schuurmiddeltechnologie

Alleen met perfect gereedschap zijn optimale productieprocessen mogelijk. En precies voor dat doel ontwikkelt boeck steeds nieuw toonaangevend gereedschap.

Contact

01 Slakverwijdering

Bij plasma- en autogeenschuren smelt het materiaal vaak sterk en zakt het gesmolten materiaal door de straaluitgang. De zogenaamde slak komt zowel aan de interne en de externe contouren van het onderdeel voor en moet worden verwijderd voordat het economische verder kan worden verwerkt.

Gangbare handmatige methoden voor de slakverwijdering zijn het afslaan met hamer en beitel of het schuren met een hoekschuurmachine. Voor machinale toepassingen kunnen overtollige materiaalophopingen door schuren met een zachte contactwals worden verwijderd. Een andere industriële methode is het eraf slaan met een slakhamerborstel, die bestaat uit vele flexibel gepositioneerde pinnen.

Schlackeentfernung Schleifmitteltechnologie

02 Voorschuren en ontbramen

Bij laser-, plasma- en autogeengesneden of gestampte blikdelen zijn bramen vaak niet te voorkomen. De braam resp. primaire braam is materiaalophoping aan de snijkant van onderdelen, dat uitsteekt over de oorspronkelijke randen of oppervlakken van het werkstuk. Verdere afwijkingen van de norm zijn bijv. door lasersnijden veroorzaakte spatten op het oppervlak, oneffenheden of schilferingen aan het oppervlak. Een nevenproduct van de primaire ontbraming is de zogeheten secundaire braam. Deze strekt zich uit in de richting van het oppervlak van het onderdeel en ontstaat door onvoldoende afdracht en omvorming van het restmateriaal.

Door schuren worden normaal gesproken primaire braam, spatten, oneffeneden en/of schilferlagen verwijderd. Bij de primaire ontbraming letten we er tevens op dat er zo min mogelijk secundaire bramen ontstaan. Om de ongewenste bijwerkingen op het blik zonder restanten te verwijdreen, zijn speciale draagsystemen voor schuurbanden, -schijven of -vellen vereist.

Vorschleifen Entgraten Schleifmitteltechnologie

03 Ontbramen en afronden

In deze processtap worden de primaire en secundaire bramen verwijderd en de hoeken afgerond. Om aan de vereisten voor volgende processtappen (poedercoating, natlakkering, galvanisering, anodisatie, enz.) te voldoen en verwondingsgevaar door scherpe hoeken te voorkomen, wordt de verwijdering van de primaire resp. secundaire braam vaak met de zogeheten hoekafronding gecombineerd. De afrondingen variëren van enkele tiende millimeter tot een straal van 2 mm of nog meer. Deze stralen worden inmiddels door normen zoals DIN EN 1090 voorgeschreven.

Het ontbramen en afronden van hoeken wordt gedaan met flexibel schuurgereedschap met een groot aanpassingsvermogen aan interne en externe contouren en stralen, boringen en uitsnedes. De betreffende ontbramingsborden, ontbramingswalsen, ontbramingsblokken en -borstels worden op handmachines en schuur- en ontbramingsmachines geplaatst. De laatste beschikken bijvoorbeeld over planeetkopsystemen of oscileerende aggregaten voor het gelijkmatig bewerken van de hoeken.

Entgraten Verrunden Schleifmitteltechnologie

Wisselwerkingen

Grotere hoekafrondingen vereisen meer schuren. Er bestaat echter geen lineair verband tussen de straal van de afronding en de hoeveelheid afgeschuurd materiaal. De hoeveelheid materiaal verviervoudigt bijvoorbeeld wanneer de straal wordt verdubbeld.

grafik wechselwirkungen beim entgraten

04 Oxideverwijdering

Op met zuurstof gesneden onderdelen zitten oxidelagen aan de snijkanten. Deze „donkere lagen“ vormen voor navolgende processen een hechtingsrisico. Ze kunnen bijvoorbeeld leiden tot het afbladderen van de coating en moeten daarom worden verwijderd.

De oxidelaag wordt mechanisch verwijderd door middel van afschuren of borstelen. Beide bewerkingsmogelijkheden kunnen worden gebruikt bij handmatige bewerkingsprocessen. Bij machinale bewerking worden meestal borstels gebruikt, die dankzij speciaal ontwikkelde draden in een innovatieve structuur van meerdere rijen flexibel de contouren van het onderdeel volgen en resulteren in metallisch blanke hoekoppervlakken.

Oxidentfernung Schleifmitteltechnologie

05 Finish schuren

Deze processtap dient voor het afschuren van krassen en het creëren van een decoratief oppervlak. Bepaalde schuurbeelden tot spiegelglas oppervlak kunnen op de blikoppervlakken worden bereikt.

In de laatste bewerkingsstap worden vooral schuurvlies-, schuurweefsel en viltgereedschap als eindeloze band resp. als wals gebruikt. In handmatige bewerkingsprocessen hangt het resultaat en bijv. ook de reproduceerbaarheid erg van de bediener af. Bij een machinale finish moet de machine beschikken over de juiste instelmogelijkheden (bijv. staande schuurband).

Finishschleifen Schleifmitteltechnologie