boeck GmbH Leipheim Ulm Günzburg Schwaben Bayern

Gegevensbescherming

Verklaring van toestemming voor gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt bij boeck GmbH zeer serieus genomen en de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder van de BDSG, is voor ons een vanzelfsprekendheid. Op deze pagina informeren wij u over de verwerking op onze website en uw rechten.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonlijke gegevens worden op een verantwoorde manier opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de basisverordening inzake gegevensbescherming van de EU (DSGVO).

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) aan veiligheidslacunes onderhevig kan zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Cookies

Sommige internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. 

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat. U kunt het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

SSL-versleuteling

Om uw verzonden gegevens zo goed mogelijk te beschermen, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan de prefix “https://” in de paginalink in de adresbalk van uw browser. Niet-versleutelde pagina’s worden geïdentificeerd door “http://”. Alle gegevens die u naar deze website verzendt – bijvoorbeeld bij het aanvragen of inloggen – kunnen niet door derden worden gelezen dankzij SSL-codering.

 

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

 

Toegang tot data/server logbestanden

De aanbieder (of zijn webspaceaanbieder) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten:                                                 Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, type en versie van de browser, besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de provider die het verzoek heeft ingediend.                                                                                                                                              Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens over u. Deze opslag vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze aanwezigheid op het internet. De aanbieder gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er een gegronde verdenking van illegaal gebruik bestaat op basis van concrete aanwijzingen.

 

Samenwerking met contractverwerkers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) doorgeven, overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. indien een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst), indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, indien dit wettelijk verplicht is, of op basis van onze rechtmatige belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, web- of internetdiensten of onze rechtmatige belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, web-diensten).

Indien wij de verwerking van gegevens door derden laten uitvoeren op basis van een zogenaamde “orderverwerkingsovereenkomst”, dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

 

Gegevensverwerking op de website

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Alleen persoonlijke gegevens worden verzameld als u actief contact met ons opneemt per e-mail. Deze gegevens worden in het bedrijf verwerkt om uw aanvraag te kunnen verwerken.

Daarnaast gebruiken wij de van u ontvangen gegevens binnen de wettelijke bepalingen om u interessante informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten per post toe te sturen. Informatie en aanbiedingen per e-mail, sms of fax worden alleen naar de consument gestuurd als u ons uw toestemming heeft gegeven.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel door ons een informeel bericht per post of e-mail te sturen. Stuur uw bezwaar naar onze medewerker voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u aan het eind van deze pagina.

 

Recht op informatie

Op verzoek zullen wij u op verzoek kosteloos informatie verstrekken over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens. Indien u dat wenst, kunt u uw verzoek sturen naar onze medewerker voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u aan het eind van deze pagina. Als u over persoonlijke gegevens beschikt, hebt u ook het recht om uw gegevens te corrigeren, af te schermen of te verwijderen.

 

Openbare procedureregisters

In § 4g van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) is bepaald dat de functionaris voor de gegevensbescherming het procedurehandboek overeenkomstig § 4e aan eenieder op passende wijze ter beschikking moet stellen. Wij sturen u graag gratis het openbaar register van procedures toe. Stuur een schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u aan het eind van deze pagina.

 

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde toezending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp()” werd uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van gegevens is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Gebruik van Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. Deze dienst wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild (“EU-VS-privacyschild”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming worden nageleefd.

Als u de Google Maps component oproept die in onze internetpresentie is geïntegreerd, slaat Google een cookie op uw terminal op via uw internetbrowser. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. Wij kunnen niet uitsluiten dat Google gebruik maakt van servers in de VS.De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Onze legitieme interesse ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.De op deze manier tot stand gebrachte verbinding met Google stelt Google in staat om te bepalen welke website uw aanvraag heeft verstuurd en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden gestuurd.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de juiste instellingen in uw internetbrowser aan te brengen. Details vindt u hierboven onder “Cookies”.

Bovendien is het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Google Maps https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de en de algemene voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Daarnaast biedt Google meer informatie aan op https://adssettings.google.com/authenticated en https://policies.google.com/privacy .

 

YouTube

In onze internetpresentatie gebruiken we YouTube. Dit is een videoportal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna “YouTube” genoemd. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna alleen aangeduid als “Google”. Door de certificering volgens het EU-VS-gegevensbeschermingsschild (“EU-VS-privacyschild”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garanderen Google en haar dochteronderneming YouTube dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan.

We gebruiken YouTube in combinatie met de Extended Privacy Mode functie om video’s aan u te tonen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Onze legitieme interesse ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de functie “Extended data protection mode” dat de hieronder beschreven gegevens alleen naar de server van YouTube worden verzonden als u daadwerkelijk een video start. Zonder deze “Extended Data Protection” wordt een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze internetpagina’s bezoekt waarop een YouTube-video is ingesloten. Deze verbinding is noodzakelijk om de video via uw internetbrowser op onze website te kunnen weergeven. YouTube registreert en verwerkt in ieder geval je IP-adres, de datum en tijd en de website die je hebt bezocht. Daarnaast wordt een verbinding met het advertentienetwerk “DoubleClick” tot stand gebracht door Google. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan uw YouTube-account. Als je dit wilt voorkomen, moet je ofwel uitloggen bij YouTube voordat je onze website bezoekt of de juiste instellingen in je YouTube-gebruikersaccount opgeven.
YouTube slaat permanent cookies op uw eindapparaat op via uw internetbrowser met het oog op de functionaliteit en de analyse van het gebruikersgedrag. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser in te stellen. Meer informatie hierover vindt u onder “Cookies” hierboven.
Meer informatie over de verzameling en het gebruik van de gegevens en over uw rechten en beschermingsmogelijkheden in dit verband vindt u in de informatie over de bescherming van de gegevens die u kunt vinden op https://policies.google.com/privacy

 

Privacybeleid voor sollicitanten

Gegevensbeveiliging

Uw gegevens worden tijdens de elektronische overdracht strikt vertrouwelijk en versleuteld behandeld. Alle door ons in het kader van een aanvraag verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens zijn door technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie.

Doel en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie voor zover dat nodig is om te beslissen of u al dan niet een arbeidsverhouding met ons aangaat. De rechtsgrondslag is § 26 artikel 1 lid 1 i.v.m lid 8 S. 2 BDSG. Bovendien kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken voor zover dat nodig is om ons te verdedigen tegen juridische claims die tegen ons worden ingediend in het kader van de aanvraagprocedure. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO; het rechtmatige belang is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de algemene wet inzake gelijke behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG).

Als er sprake is van een arbeidsverhouding tussen u en ons, kunnen wij de persoonsgegevens die wij in het kader van de arbeidsverhouding reeds van u hebben ontvangen, verder verwerken overeenkomstig § 26 lid 1 BDSG, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de arbeidsverhouding of voor de uitoefening of nakoming van de rechten en plichten van de belangenbehartiging van de werknemers die voortvloeien uit een wet of een collectieve overeenkomst, een arbeidsovereenkomst of een dienstverleningsovereenkomst (CAO).

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens met betrekking tot uw aanvraag. Dit kan bestaan uit algemene persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, adres en contactgegevens), informatie over uw beroepskwalificaties en opleiding, informatie over uw professionele ontwikkeling of andere informatie die u ons verstrekt in verband met uw sollicitatie. Daarnaast kunnen wij door u openbaar gemaakte functiegerelateerde informatie verwerken, zoals een profiel op professionele sociale media netwerken.

Openbaarmaking en verwerking van persoonsgegevens

Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld door onze personeelsafdeling. De aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de juiste afdeling. Het onderzoek van uw aanvraagdocumenten kan enige tijd in beslag nemen. Gegevensoverdracht naar een derde land is niet onze intentie.

Gegevensbewaring

Als wij geen geschikte functie voor uw profiel kunnen vinden, maar uw profiel is van algemeen belang, geeft u ons hierbij uw toestemming om de sollicitatiegegevens te bewaren en op te slaan.

Desalniettemin heeft u het recht om te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen en zijn wij verplicht om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is:
– een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
– om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Noodzaak van de verstrekking van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noch wettelijk verplicht, noch contractueel verplicht, noch bent u verplicht de persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is echter noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan. Dit betekent dat wij geen arbeidsverhouding met u kunnen aangaan, tenzij u ons persoonlijke gegevens verstrekt in een aanvraag.

Instemmingsverklaring

Door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u in met het gebruik van uw gegevens in ons bedrijf.

 

Wijzigingen in onze voorschriften inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming zodanig aan te passen dat deze altijd aan de actuele wettelijke vereisten voldoet of om wijzigingen in onze diensten in de verklaring inzake gegevensbescherming aan te brengen, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Uw hernieuwd bezoek is dan onderworpen aan de nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Als u vragen heeft over de gegevensbescherming bij boeck GmbH, neem dan gerust contact met ons op:

boeck GmbH
Jochen Böck
Ludwigstraße 8
89340 Leipheim
info@boeck-technology.de